15/04/2023 1,371

Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023


Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023.

Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.

;

Quyết định này quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan gồm:

1. Bảng chỉ tiêu dữ liệu và trạng thái khám bệnh, chữa bệnh (Bảng check-in);
2. Bảng 1: Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh;
3. Bảng 2: Chỉ tiêu chi tiết thuốc;
4. Bảng 3: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư y tế;
5. Bảng 4: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ cận lâm sàng;
6. Bảng 5: Chỉ tiêu chi tiết diễn biến lâm sàng;
7. Bảng 6: Chỉ tiêu hồ sơ bệnh án chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;
8. Bảng 7: Chỉ tiêu dữ liệu giấy ra viện;
9. Bảng 8: Chỉ tiêu dữ liệu tóm tắt hồ sơ bệnh án;
10. Bảng 9: Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng sanh;
11. Bảng 10: Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai;
12. Bảng 11: Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội;
13. Bảng 12: Chỉ tiêu dữ liệu giám định y khoa.

;

TẶNG MIỄN PHÍ CÔNG CỤ HỖ TRỢ LIÊN THÔNG GIẤY KHÁM SỨC KHOẺ LÁI XE APP HVTT.Lead dành cho nhà QUẢN TRỊ Bệnh viện, phòng khám HVTT-HPT Tích hợp Liên thông Hóa đơn điện tử Mô hình tổng thể từ His (HPT) kết xuất EMR Công văn Số 7586/BYT-KCB hướng dẫn liên thông giấy KSK lái xe Khám sàng lọc trước tiêm chủng Hồ sơ bệnh án điện tử