24/06/2023 926

HVTT-HPT Tích hợp Liên thông Hóa đơn điện tử


HVTT-HPT TÍCH HỢP LIÊN THÔNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

🔥🔥🔥 Đáp ứng theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ tài chính và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

 

;

💪 Tạo thuận lợi cho công tác xuất hóa đơn điện tử nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian của kế toán đang hoạt động tại các phòng khám. HVTT đã nâng cấp thêm tính năng tích hợp hóa đơn điện tử vào sản phẩm HVTT-HPT như sau:
⚙ ⚙ Cài đặt chi tiết từng dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế, thuốc không chịu thuế, hoặc chịu thuế bao nhiêu % (5%, 8%, 10%).
🔐 🔐 HVTT-HPT tự động kết xuất dữ liệu với cài đặt thuế suất tương ứng, cho phép kế toán xuất một hoặc nhiều hóa đơn qua phần mềm hóa đơn điện tử thông qua cổng Api của nhà cung cấp hóa đơn điện tử. Hạn chế sai sót tối đa, tiết kiệm thời gian vì không cần nhập liệu thủ công trên phần mềm hóa đơn điện tử.

;

TẶNG MIỄN PHÍ CÔNG CỤ HỖ TRỢ LIÊN THÔNG GIẤY KHÁM SỨC KHOẺ LÁI XE APP HVTT.Lead dành cho nhà QUẢN TRỊ Bệnh viện, phòng khám Mô hình tổng thể từ His (HPT) kết xuất EMR Công văn Số 7586/BYT-KCB hướng dẫn liên thông giấy KSK lái xe Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 Khám sàng lọc trước tiêm chủng Hồ sơ bệnh án điện tử