Phần Mềm HPT.NT Quản Lý Nhà Thuốc

Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP HVTT-HPT.NT phù hợp cho mọi loại hình nhà thuốc GPP, từ nhà thuốc nhỏ đến chuỗi nhà thuốc. 

Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP HVTT-HPT.NT dễ cài đặt, dễ sử dụng!

Tải về

Hướng dẫn sử dụng

Lợi ích khi sử dụng Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP HVTT-HPT.NT

Tiết kiệm chi phí, thời gian
 Quản lý tốt nhất, hiệu quả nhất, chính xác nhất
 Quản lý thuốc
        Số lô, hạn dùng
        Nhiều đơn vị tính
        Cảnh báo hàng cận đát
        Quản lý giá linh hoạt
        Cảnh báo hàng tồn kho
 Kết hợp với đầu đọc mã vạch giúp quản lý bằng mã vạch hiện đại, nhanh chóng
Quản lý lợi nhuận bán sỉ, bán lẻ trên từng loại thuốc
Phân quyền và quản lý chặt chẽ việc phân quyền cho các nhân viên sử dụng và nhóm người sử dụng
 Hệ thống sổ theo dõi theo tiêu chuẩn GPP
 
1. Quản lý bán hàng
 Bán lẻ, bán sỉ, bán theo toa
 Xem nhanh hàng tồn và giá của từng mặt hàng
 Hỗ trợ bán hàng bằng mã vạch
 Theo dõi thu nợ của khách hàng (bán sỉ)
 Theo dõi toa thuốc của bệnh nhân (bán theo toa)
 Báo cáo
      Báo cáo bán lẻ, bán sỉ (tổng hợp, theo ca, theo nhân viên, theo mặt hàng)
      Báo cáo công nợ phải thu (Sổ theo dõi công nợ, Biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng)
      Báo cáo doanh thu bán hàng (tổng hợp, theo ca, theo nhân viên, theo mặt hàng, theo loại đơn hàng)
      Báo cáo xác định kết quả kinh doanh (Lợi nhuận: lãi/lỗ)
 
2. Quản lý mua hàng
 Quản lý hóa đơn mua hàng
 Cho phép mua hàng theo đơn vị tính sỉ, bán hàng theo đơn vị tính lẻ
 Quản lý thông tin, công nợ nhà cung cấp
 Báo cáo
       Báo cáo mua hàng (tổng hợp, theo nhà cung cấp, theo mặt hàng)
       Báo cáo công nợ phải trả (Sổ theo dõi công nợ, Biên bản đối chiếu công nợ với nhà cung cấp)
 
3. Quản lý kho
 Quản lý giá thuốc, nhóm thuốc, thuốc, hoạt chất, đơn vị, hạn dùng, kho thuốc
 Quản lý nhập - xuất kho
 Cảnh báo thuốc quá hạn sử dụng
 Báo cáo
       Báo cáo xuất nhập tồn theo ngày, tháng, năm, theo kho
       Báo cáo tồn kho
       Báo cáo nhập kho
       Báo cáo xuất kho
 
4. Quản lý người dùng
 Phân quyền phù hợp với từng vị trí người dùng
 Chia ca làm việc cho nhân viên
 

 

GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC

HPT-NT: 4.000.000 đồng/máy

Màn hình đơn mua hàng

Màn hình đơn bán lẻ

Màn hình đơn bán theo toa

Màn hình đơn bán sỉ

Màn hình thanh toán công nợ

Báo cáo bán lẻ tổng hợp

Báo cáo mua hàng tổng hợp nhà cung cấp

Báo cáo xuất nhập tồn mẫu 01

Báo cáo xuất nhập tồn mẫu 02

Báo cáo xác định kết quả kinh doanh tổng hợp

Báo cáo xác định kết quả kinh doanh theo đơn hàng

 

 

Phần mềm quản lý nhà thuốc HVTT-HPT.NT dễ cài đặt, dễ sử dụng, giá hấp dẫn!!!

Tải về

Hướng dẫn sử dụng

Thông tin đăng nhập mặc định

Tài khoản: QLNT

Mật khẩu: 123

20/01/16 23,600 Phần Mềm HPT.NT Quản Lý Nhà Thuốc


Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP HVTT-HPT.NT phù hợp cho mọi loại hình nhà thuốc GPP, từ nhà thuốc nhỏ đến chuỗi nhà thuốc. 

Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP HVTT-HPT.NT dễ cài đặt, dễ sử dụng!

Tải về

Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết »