Phần Mềm HPT.SA Quản Lý Siêu Âm

HPT-SA là phần mềm quản lý lập và in trả kết quả siêu âm kèm hình ảnh siêu nhanh, đồng thời phần mềm còn phân quyền chặt chẽ (khi bác sĩ cho kết quả siêu âm thì thu ngân không có quyền xóa dịch vụ siêu âm) tránh thất thoát.

Phần mềm quản lý siêu âm HPT-SA dễ cài đặt, dễ sử dụng!!!

Tải về

Hướng dẫn sử dụng

Video giới thiệu

 

Lợi ích khi sử dụng phần mềm quản lý siêu âm HPT-SA

- Tự thiết lập tên phòng khám, địa chỉ, điện thoại

- Tự tạo tên Bác sỹ, điều dưỡng sử dụng, phân quyền cho từng người dùng

- Tự tạo nhóm dịch vụ (siêu âm), dịch vụ và giá cho từng dịch vụ (không giới hạn dịch vụ)

- Tự tạo các mẫu siêu âm. Các mẫu siêu âm chỉ tạo một lần và có thể sửa đổi khi cần. (không giới hạn mẫu siêu âm) có mẫu dành riêng cho nam hoặc cho nữ hoặc cả hai. Ứng với từng dịch vụ sử dụng mẫu riêng, hoặc 1 mẫu có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ siêu âm

- Quản lý thông tin chẩn đoán và điều trị của bệnh nhân

- Kết nối với tất cả máy siêu âm hiện nay (trắng đen, màu, 3D, 4D)

- Quản lý lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân

- Không giới hạn số lượng ảnh trên mẫu phiếu siêu âm

Quy trình khi sử dụng phần mềm quản lý siêu âm HPT-SA

- Có thể cùng lúc nhiều người sử dụng => Tiếp nhận + Thu phí => Siêu âm trả kết quả - Qua mạng LAN

- Một người sử dụng Tiếp nhận + Thu phí + Siêu âm trả kết quả trên một màn hình 

1. Quản lý tiếp nhận

 Nhập thông tin bệnh nhân như: tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, điện thoại (nếu bệnh nhân cũ phần mềm hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều tiêu chí như tên, điện thoại chọn lại thông tin bệnh nhân cho lần khám kế tiếp)
 Chỉ định các dịch vụ siêu âm và thu tiền trực tiếp trên màn hình tiếp nhận bệnh nhân.
 Sắp xếp số thứ tự khám của bệnh nhân.
2. Quản lý siêu âm
 Chỉnh sửa kết quả chẩn đoán và kết luận dễ dàng
 Thông tin siêu âm: ngày, mã số, BS siêu âm, BS chỉ định, chẩn đoán lâm sàng, loại siêu âm, hình ảnh, kết quả, kết luận, đề nghị.
Cảnh báo tái khám (chăm sóc khách hàng) nhắc khách hàng đến ngày tái khám.
Cảnh báo sinh nhật khách hàng (chăm sóc khách hàng) nhắc khách hàng đến ngày sinh nhật.
 

3Thống kê

Sổ siêu âm
Báo cáo tổng hợp
Báo cáo siêu âm
 

 

 

 GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ SIÊU ÂM

HPT-SA: 4.000.000 đồng/máy

 

Video giới thiệu

Đăng nhập

Đăng nhập siêu âm

Nhận bệnh

Siêu âm

In kết quả siêu âm (thiết kế theo mẫu của phòng khám)

Thống kê lượt bệnh và số tiền thu được theo ngày, theo tháng, theo năm

Thống kê dịch vụ siêu âm

Phần mềm quản lý siêu âm HPT-SA dễ cài đặt, dễ sử dụng!!!

Tải về

Hướng dẫn sử dụng

Thông tin đăng nhập mặc định

Tài khoản: QLSA

Mật khẩu: 123

23/04/16 31,463 Phần Mềm HPT.SA Quản Lý Siêu Âm


HPT-SA là phần mềm quản lý lập và in trả kết quả siêu âm kèm hình ảnh siêu nhanh, đồng thời phần mềm còn phân quyền chặt chẽ (khi bác sĩ cho kết quả siêu âm thì thu ngân không có quyền xóa dịch vụ siêu âm) tránh thất thoát.

Phần mềm quản lý siêu âm HPT-SA dễ cài đặt, dễ sử dụng!!!

Tải về

Hướng dẫn sử dụng

Video giới thiệu

 

Chi tiết »