05/07/2023 1,485

APP HVTT.Lead dành cho nhà QUẢN TRỊ Bệnh viện, phòng khám


Khi quản lý một bệnh viện/phòng khám hay một chuỗi bệnh viện/phòng khám, nhà quản trị có thể đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Sự đối mặt với những khó khăn yêu cầu nhà quản trị có khả năng lãnh đạo, quản lý thời gian và quyết định kịp thời để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững.

Chính vì vậy, chủ đầu tư, nhà quản lý Bệnh viện, phòng khám cần có công cụ hỗ trợ thông minh giúp nhà quản trị ra quyết định chính xác và kịp thời.

APP HVTT.Lead -  HỖ TRỢ LÃNH ĐẠO GIÁM SÁT BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM THEO THỜI GIAN THỰC

; 

 

 

;

TẶNG MIỄN PHÍ CÔNG CỤ HỖ TRỢ LIÊN THÔNG GIẤY KHÁM SỨC KHOẺ LÁI XE HVTT-HPT Tích hợp Liên thông Hóa đơn điện tử Mô hình tổng thể từ His (HPT) kết xuất EMR Công văn Số 7586/BYT-KCB hướng dẫn liên thông giấy KSK lái xe Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 Khám sàng lọc trước tiêm chủng Hồ sơ bệnh án điện tử