THÔNG TƯ SỐ: 14/2013/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ NGÀY 06-05-2013

THÔNG TƯ SỐ: 14/2013/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ NGÀY 06-05-2013

Thông tư này hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, nội dung khám sức khỏe (KSK), phân loại sức khỏe và điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) được phép thực hiện KSK.

20/09/2023 09:52:12 1,391