13/04/2023 1,964

HVTT-HPT Tích hợp Đơn thuốc điện tử


HVTT-HPT-Don-Thuoc-Dien-Tu

Căn cứ theo thông tư 04/2022/TT-BYT ngày 12/07/2022 của Bộ Y tế và Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 01/04/2022. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử quy định tại Thông tư này theo lộ trình cụ thể như sau:

1. Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 06 năm 2023.

;

HVTT gửi đến các cơ sở khám chữa bệnh hướng dẫn quy trình chuẩn bị ký số đơn thuốc điện tử như sau:

Bước 1: Cơ sở khám chữa bệnh khai báo thông tin phòng khám để đăng ký tài khoản liên thông (Mã liên thông của cơ sở khám chữa bệnh) theo link hướng dẫn của Bộ Y tế https://donthuocquocgia.vn/huong-dan-dang-ky-co-so.

Bước 2: Cơ sở khám chữa bệnh khai báo danh mục bác sĩ kê đơn để đăng ký tài khoản bác sĩ liên thông (Mã liên thông bác sĩ) theo link hướng dẫn của Bộ Y tế: https://donthuocquocgia.vn/huong-dan-dang-ky-bac-si.

Bước 3: Mua USB token chữ ký số với các nhà cung cấp chữ ký số cho từng Bác sĩ đã đăng ký.

Bước 4: HVTT-HPT sẽ ký số đơn thuốc điện tử, kết nối với api của https://donthuocquocgia.vn/ liên thông lên hệ thống đơn thuốc điện tử quốc gia.

 

;

TẶNG MIỄN PHÍ CÔNG CỤ HỖ TRỢ LIÊN THÔNG GIẤY KHÁM SỨC KHOẺ LÁI XE APP HVTT.Lead dành cho nhà QUẢN TRỊ Bệnh viện, phòng khám HVTT-HPT Tích hợp Liên thông Hóa đơn điện tử Mô hình tổng thể từ His (HPT) kết xuất EMR Công văn Số 7586/BYT-KCB hướng dẫn liên thông giấy KSK lái xe Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 Khám sàng lọc trước tiêm chủng