15/04/23 313 Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023


Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023.

Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.

Chi tiết »

14/04/23 61 Khám sàng lọc trước tiêm chủng


Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định s
1575/QĐ-BYT

Chi tiết »

14/04/23 363 Hồ sơ bệnh án điện tử


Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018.

Quy định Hồ sơ bệnh án điện tử.

Lộ trình thực hiện như sau:

1. Giai đoạn từ năm 2019 – 2023: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định tại Thông tư này.

2. Giai đoạn từ năm 2024 – 2028: Tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

 

Chi tiết »

13/04/23 1,106 Đơn thuốc điện tử


HVTT-HPT-Don-Thuoc-Dien-Tu

Căn cứ theo thông tư 04/2022/TT-BYT ngày 12/07/2022 của Bộ Y tế và Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 01/04/2022. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử quy định tại Thông tư này theo lộ trình cụ thể như sau:

1. Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 06 năm 2023.

Chi tiết »

27/01/21 944 Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2020


HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2006/QĐ-BTC NGÀY 30/3/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Tải xuống tại đây thông tư 185

Tải xuống tại đây mẫu chấm công C01a-HD

Chi tiết »