04/04/20 226 Quyết định số 4210/QĐ-BYT


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHUẨN VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU ĐẦU RA SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ, GIÁM ĐỊNH VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Chi tiết »

10/12/16 2,603 Tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0


Sở Y tế sao y Quyết định số: 917/QĐ-BHXH, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 20/06/2016, về việc Ban hành Tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0.

TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

 

 

Chi tiết »

09/12/16 2,789 Công văn 9324-BYT - BH về việc trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT


Công văn : 9324/BYT-BH V/v trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT
Ngày 09/11/2015, Bộ Y tế đã có Công văn số 8623/BYT-BH về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
Để bảo đảm thống nhất trên toàn quốc về dữ liệu đầu ra yêu cầu thanh toán gửi cơ quan bảo hiểm xã hội, sau khi phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát các bảng biểu và chuẩn dữ liệu đầu ra của Công văn số 2348/BYT-BH ngày 10/4/2015, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh thuộc quyền quản lý thực hiện trích xuất đầu ra dữ liệu thanh toán BHYT như sau...
 

 

Chi tiết »

04/04/16 6,535 Phát triển phần mềm và ứng dụng web theo yêu cầu


HVTTSOFT cung cấp phần mềm theo yêu cầu cho từng doanh nghiệp có mô hình quản lý mang tính đặc thù riêng. Đưa đến cho doanh nghiệp một sản phẩm hữu ích.

Chi tiết »

14/12/15 6,405 Gia công phần mềm


HVTTSOFT với các đội dự án dày dặn kinh nghiệm, được quản lý khoa học và có chuyên môn cao của chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ gia công toàn diện, chất lượng và hài lòng nhất tới khách hàng trong và ngoài nước.

 

 

Chi tiết »