27/01/21 850 Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2020


HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2006/QĐ-BTC NGÀY 30/3/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Tải xuống tại đây thông tư 185

Tải xuống tại đây mẫu chấm công C01a-HD

Chi tiết »

04/04/20 1,390 Quyết định số 4210/QĐ-BYT


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHUẨN VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU ĐẦU RA SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ, GIÁM ĐỊNH VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Chi tiết »