TRẢ KẾT QUẢ COVID 19

Hỗ trợ trả nhanh kết quả Covid 19 cho từng khách hàng hoặc được import hàng loạt danh sách trả kết quả bằng file excel.

 

11/10/21 645 TRẢ KẾT QUẢ COVID 19


Hỗ trợ trả nhanh kết quả Covid 19 cho từng khách hàng hoặc được import hàng loạt danh sách trả kết quả bằng file excel.

 

Chi tiết »