Phần mềm quản lý phòng mạch

* Quản lý toàn bộ hoạt động phòng khám, chuổi phòng khám, tự động hóa phòng khám tiến tới phòng khám không giấy tờ

* Quản lý được bệnh án của bệnh nhân, ghi nhận và lưu trữ thông tin bệnh nhân, khám bệnh, kê đơn thuốc, tạo bệnh án, xem thông tin bệnh án bệnh nhân cũ, cho phép copy thông tin bệnh án và đơn thuốc của bệnh nhân cũ và sửa lại theo lần khám hiện tại, chuyển bệnh nhân đến các phòng, quản lý các dịch vụ cận lâm sàng...

* Xem báo cáo doanh thu bán hàng, báo cáo xác định kết quả kinh doanh theo ngày, tháng, năm.

* Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

* Nâng cao công tác quản lý phòng khám

* Giá sử dụng rất hợp lý và hiệu quả hơn nhiều so với quản lý truyền thống.

* Đặc biệt HVTT Soft viết theo yêu cầu quản lý riêng của quý khách

1. Quản lý khám bệnh:

Ghi nhận và lưu trữ thông tin đăng ký khám bệnh

Ghi nhận và lưu trữ thông tin hành chính của ng­ười bệnh vào CSDL (nếu trong CSDL chư­a có), bao gồm: Họ và tên, ngày sinh, năm sinh, giới tính, địa chỉ, ...

Cho phép sắp xếp, phân loại bệnh và đ­ưa vào một hàng đợi các bệnh nhân chờ khám ở các phòng khám bệnh.

Cho phép xem số lượng bệnh nhân chưa khám, đã khám theo từng phòng khám phục vụ cho việc sắp xếp, phân loại bệnh

Cho phép tìm kiếm, trích lục thông tin điều trị của bệnh nhân.

Ghi nhận các yêu cầu cận lâm sàng, yêu cầu khám chuyên khoa.

Kết quả cận lâm sàng kèm với hình ảnh được trả về qua mạng nội bộ, giúp bác sĩ theo dõi trực tiếp trên phần mềm mà không cần xem qua phiếu kết quả của bệnh nhân.

Ghi nhận các y lệnh điều trị (thuốc, chăm sóc, …) hàng ngày.

Hỗ trợ công tác chuyên môn phục vụ ng­ười bệnh

Cung cấp thông tin về thuốc cho bác sĩ (thuốc cận date, thuốc cần sử dụng gấp, số lượng thuốc hiện còn tại khoa d­ược)

Cảnh báo cho bác sĩ trong các tr­ờng hợp chỉ định thuốc không hợp lý (bệnh nhân dị ứng thuốc).  

Quản lý thuốc dùng hàng ngày của bệnh nhân (thuốc dự trù thường quy)

Quản lý thuốc bệnh nhân dùng khi cấp cứu (thuốc tủ trực).

Quản lý cấp đơn thuốc về nhà cho người bệnh sau khi kết thúc tái khám.

Thông báo chi tiết về chi phí điều trị cho bệnh nhân: Tiền thuốc, tiền dịch vụ, ... để tránh các tr­ường hợp thất thoát tiền.

Tập hợp chính xác viện phí: BHYT, Người nghèo, Trẻ em dưới 6 tuổi, Dịch vụ…

In bảng kê chi phí của bệnh nhân

2 Tra cứu hồ sơ bệnh án: Tìm kiếm nhanh hồ sơ bệnh án: tìm theo nhiều tiêu chí như mã bệnh nhân, họ tên, tuổi,…

3. Dịch vụ cận lâm sàng:

Cho phép tạo mẫu mô tả có sẵn giúp nhập liệu nhanh, giảm bớt thời gian chờ cho bệnh nhân.

Cho phép kết nối đến máy nội soi, siêu âm để lấy hình ảnh trực tiếp và lưu trữ vào hệ thống, phục vụ cho công tác điều trị.

Cho phép kết nối đến máy xét nghiệm để lấy kết quả và lưu trữ vào hệ thống, phục vụ cho công tác điều trị

Quản lý trả kết quả:

Các kết quả CLS sẽ được cập nhật, in và trả lại bệnh nhân

Bác sĩ có thể xem ngay kết quả trên màn hình khám bệnh (hình ảnh, kết quả và kết luận).

Quản lý hóa chất, vật tư sử dụng

Hệ thống báo cáo:

          In kết quả cận lâm sàng

         Tìm kiếm bệnh nhân

         Báo cáo thực hiện cận lâm sàng

         Báo cáo danh sách bệnh nhân thực hiện từ ngày đến ngày

 3.1 Siêu âm:

Kết nối hình ảnh từ máy siêu âm chọn mẫu các kỹ thuật đã tạo trên hệ thống cho kết quả theo mẫu đã chọn

Thống kê lượt siêu âm, thống kê lượt siêu âm theo khoa chỉ định, thống kế lượt siêu âm theo bác sĩ chỉ định,…

 3.2 X quang:

Cho kết quả theo mẫu đã tạo trên hệ thống

Thống kê lượt chụp X quang, thống kê lượt chụp X quang theo khoa chỉ định, thống kê lượt chụp X quang theo bác sĩ chỉ định

 3.3 Xét nghiệm:

Kết nối kết quả trả về từ máy xét nghiệm cho in kết quả xét nghiệm trực tiếp trên hệ thống theo mẫu

Thống kê lượt xét nghiệm, thống kê lượt xét nghiệm theo khoa chỉ định, thống kế lượt xét nghiệm nhóm

Tự cài đặt giá trị trung bình, cài đặt mẫu xét nghiệm

 3.4 Nội soi:

Kết nối hình ảnh từ máy nội soi chọn mẫu các kỹ thuật đã tạo trên hệ thống cho kết quả theo mẫu đã chọn
Thống kê lượt nội soi, thống kê lượt nội soi theo khoa chỉ định, thống kế lượt nội soi theo bác sĩ chỉ định,…

 3.5 Chụp cắt lớp vi tính:

Cho kết quả theo mẫu đã tạo trên hệ thống
Thống kê lượt CT Scanner, thống kê lượt CT Scanner theo khoa chỉ định, thống kê lượt chụp CT Scanner theo bác sĩ chỉ định…

4. Quản lý tài chính:

 4.1 Thu ngân:

Danh sách bệnh nhân chờ thu tiền xem từ ngày đến ngày
Danh sách bệnh nhân đã thu tiền xem từ ngày đến ngày
Thu tiền bảo hiểm, dịch vụ theo bảng kê chi phí khám chữa bệnh ngoại trú
Thống kê thu tiền từ ngày đến ngày

 

 

Giá liên hệ:

0939 906 123 Ms Hằng

20/01/16 19,830 Phần mềm quản lý phòng mạch


* Quản lý toàn bộ hoạt động phòng khám, chuổi phòng khám, tự động hóa phòng khám tiến tới phòng khám không giấy tờ

* Quản lý được bệnh án của bệnh nhân, ghi nhận và lưu trữ thông tin bệnh nhân, khám bệnh, kê đơn thuốc, tạo bệnh án, xem thông tin bệnh án bệnh nhân cũ, cho phép copy thông tin bệnh án và đơn thuốc của bệnh nhân cũ và sửa lại theo lần khám hiện tại, chuyển bệnh nhân đến các phòng, quản lý các dịch vụ cận lâm sàng...

* Xem báo cáo doanh thu bán hàng, báo cáo xác định kết quả kinh doanh theo ngày, tháng, năm.

* Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

* Nâng cao công tác quản lý phòng khám

* Giá sử dụng rất hợp lý và hiệu quả hơn nhiều so với quản lý truyền thống.

* Đặc biệt HVTT Soft viết theo yêu cầu quản lý riêng của quý khách

Chi tiết »