Phần mềm quản lý nha khoa

* Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

* Nâng cao công tác quản lý phòng khám

* Giá sử dụng rất hợp lý và hiệu quả hơn nhiều so với quản lý truyền thống.

* Đặc biệt HVTT Soft viết theo yêu cầu quản lý riêng của quý khách

* Người quản lý theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân của mình như: thông tin bệnh nhân, quá trình điều trị, tiểu sử bệnh, quản lý lịch hẹn, quản lý bác sĩ thực hiện thủ thuật,...
 

 Quản lý hồ sơ, bệnh án bệnh nhân.
Quản lý bác sĩ thực hiện thủ thuật.
Quản lý thanh toán, nợ từ bệnh nhân.
Quản lý lịch hẹn bệnh nhân.
Quản lý vật liệu tiêu hao.
Quản lý đơn thuốc theo lần khám.
Quản lý thu - chi - tồn quỹ.
Hệ thống phân quyền sử dụng đến từng chức năng.
Tìm kiếm bệnh nhân.
Các báo cáo thống kê.20/01/16 8,162 Phần mềm quản lý nha khoa


* Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

* Nâng cao công tác quản lý phòng khám

* Giá sử dụng rất hợp lý và hiệu quả hơn nhiều so với quản lý truyền thống.

* Đặc biệt HVTT Soft viết theo yêu cầu quản lý riêng của quý khách

* Người quản lý theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân của mình như: thông tin bệnh nhân, quá trình điều trị, tiểu sử bệnh, quản lý lịch hẹn, quản lý bác sĩ thực hiện thủ thuật,...
 

Chi tiết »