Giải pháp CLOUD ERP

Hệ thống lưu trữ dữ liệu và cơ chế sao lưu hàng ngày đảm bảo dữ liệu luôn luôn sẵn sàng và liên tục.

NHÂN DỊP SINH NHẬT CÔNG TY LẦN THỨ 9!

HVTT GỬI LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

HVTT CUNG CẤP GIẢI PHÁP CLOUD ERP LƯU TRỮ DỮ LIỆU DÀNH TẶNG RIÊNG CHO KHÁCH HÀNG HVTT. CHỈ CUNG CẤP GIẢI PHÁP NÀY CHO KHÁCH HÀNG HVTT GIẢM 50% GIÁ DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG HVTT ĐĂNG KÝ TỪ NAY ĐẾN HẾT 30/09/2019

 

 

 

Giải pháp CLOUD ERP lưu trữ dữ liệu ra sao?

 • Đề phòng trường hợp máy chủ bị virus mã hóa toàn bộ dữ liệu của máy (Wanna Crypt)
 • Trường hợp đĩa cứng máy chủ bị hư hỏng
 • Các trường hợp cháy nổ, …

Với dịch vụ CLOUD ERP sẽ đảm bảo sự mất mát dữ liệu của Quý khách hàng trong vòng 24h (Với điều kiện máy chủ có kết nối internet) • FS01
 • Bảng giá theo thời gian đảm bảo dữ liệu của CLOUD ERP

 • 50.000 đ

  /THÁNG

 • Lưu trữ 24 giờ/1 lần

  Gói đã giảm 50%

  Thanh toán 12 tháng còn 500.000đ/năm

  tiết kiệm 16% trên giá gốc

 • FS02
 • Bảng giá theo thời gian đảm bảo dữ liệu của CLOUD ERP

 • 75.000 đ

  /THÁNG

 • Lưu trữ 12 giờ/1 lần

  Gói đã giảm 50%

  Thanh toán 12 tháng còn 750.000đ/năm

  tiết kiệm 16% trên giá gốc

 • FS03
 • Bảng giá theo thời gian đảm bảo dữ liệu của CLOUD ERP

 • 100.000 đ

  /THÁNG

 • Lưu trữ 6 giờ/1 lần

  Gói đã giảm 50%

  Thanh toán 12 tháng còn 1.00.000đ/năm

  tiết kiệm 16% trên giá gốc

 • FS04
 • Bảng giá theo thời gian đảm bảo dữ liệu của CLOUD ERP

 • 125.000 đ

  /THÁNG

 • Lưu trữ 3 giờ/1 lần

  Gói đã giảm 50%

  Thanh toán 12 tháng còn 1.250.000đ/năm

  tiết kiệm 16% trên giá gốc

 • FS05
 • Bảng giá theo thời gian đảm bảo dữ liệu của CLOUD ERP

 • 200.000 đ

  /THÁNG

 • Lưu trữ 2 giờ/1 lần

  Gói đã giảm 50%

  Thanh toán 12 tháng còn 2.000.000đ/năm

  tiết kiệm 16% trên giá gốc

 • FS06
 • Bảng giá theo thời gian đảm bảo dữ liệu của CLOUD ERP

 • 250.000 đ

  /THÁNG

 • Lưu trữ 1 giờ/1 lần

  Gói đã giảm 50%

  Thanh toán 12 tháng còn 2.500.000đ/năm

  tiết kiệm 16% trên giá gốc

21/06/19 3,972 Giải pháp CLOUD ERP


Hệ thống lưu trữ dữ liệu và cơ chế sao lưu hàng ngày đảm bảo dữ liệu luôn luôn sẵn sàng và liên tục.

NHÂN DỊP SINH NHẬT CÔNG TY LẦN THỨ 9!

HVTT GỬI LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

HVTT CUNG CẤP GIẢI PHÁP CLOUD ERP LƯU TRỮ DỮ LIỆU DÀNH TẶNG RIÊNG CHO KHÁCH HÀNG HVTT. CHỈ CUNG CẤP GIẢI PHÁP NÀY CHO KHÁCH HÀNG HVTT GIẢM 50% GIÁ DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG HVTT ĐĂNG KÝ TỪ NAY ĐẾN HẾT 30/09/2019

 

 

 

Chi tiết »