Phần mềm quản lý spa

HVTT-QLKS là giải pháp phần mềm quản lý chuyên nghiệp dành cho các công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ
HVTT-QLKS đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quản lý kinh doanh khách sạn,chuỗi khách sạn, nhà nghỉ, chuỗi nhà nghỉ.
 

  Quản lý nhà cung cấp, lịch sử nhập hàng, công nợ nhà cung cấp,..
Quản lý các mặt hàng theo nhóm hàng, nhà cung cấp, giá cả,..
Quản lý nhập hàng, tồn kho hiện tại, hay chi tiết tồn kho đầu kì, số lượng nhập, xuất, tồn kho cuối kì các mặt hàng trong khoảng thời gian bất kì,..
Quản lý danh mục thực đơn, định nghĩa chi tiết thực đơn theo hàng hóa,..
Quản lý danh mục các dãy bàn (dãy phòng), bàn bida (phòng kraoke) và cho phép tùy biến cách sắp xếp, hiển thị, đơn giá bàn/phòng, đặt phòng...
Quản lý trạng thái các bàn/phòng ( trống, có khách ), chi tiết thực đơn, thời gian ra vào cho từng bàn/phòng, thông tin khách trọ, tiền thực đơn, tiền phòng, in phiếu thanh toán…
Cho phép thống kê tổng hợp hoặc chi tiết lịch sử doanh thu theo bàn hoặc theo thực đơn, xuất báo cáo dưới nhiều định dạng (word, excel, pdf, …)
Cho phép phân quyền người sử dụng và sao lưu dữ liệu linh hoạt để đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin.
Cho phép cấu hình làm việc qua mạng internet giúp chúng ta có thể quản lý dễ dàng dù ở bất kì đâu.20/01/16 10,641 Phần mềm quản lý spa


HVTT-QLKS là giải pháp phần mềm quản lý chuyên nghiệp dành cho các công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ
HVTT-QLKS đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quản lý kinh doanh khách sạn,chuỗi khách sạn, nhà nghỉ, chuỗi nhà nghỉ.
 

Chi tiết »