14/02/17 1,777 Phần mềm bán hàng GSM-ST.001


Phần mềm bán hàng GSM-ST.001 dễ cài đặt, dễ sử dụng.

Chỉ cần 05 phút làm quen, bạn sẽ thành thạo mọi thao tác xử lý bán hàng.

Tải về

Hướng dẫn sử dụng

 

 

Chi tiết »

23/04/16 5,711 Phần mềm quản lý siêu âm


HVTT-HPT.SA là phần mềm hỗ trợ lập kết quả siêu âm nhanh, tìm kiếm thông tin bệnh nhân một cách nhanh chóng và chính xác, tự động lấy hình ảnh siêu âm in ra phiếu kết quả. 

Phần mềm quản lý siêu âm HVTT-HPT.SA dễ cài đặt, dễ sử dụng!!!

Tải về

Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết »

20/01/16 2,301 Phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng


HVTT-GSM-QLBH rất dễ sử dụng, thao tác nhanh chóng, đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh, tiết kiệm chi phí, thời gian vì giải phóng tối đa sức lao động và không phụ thuộc vào tâm lý con người.

HVTT-GSM-QLBH được viết theo hướng mở và theo yêu cầu đảm bảo thỏa mãn nhu cầu khách hàng!

HVTT-GSM-QLBH phân quyền chặt chẽ cho từng người dùng như nhân viên bán hàng, quản lý, chủ cửa hàng… Với chức năng này thì người dùng thực hiện công việc như thế nào thì sẽ ứng với quyền sử dụng từng phân hệ phần mềm (Ví dụ: Nhân viên bán hàng chỉ có công việc là bán hàng thì chỉ thấy được màn hình đơn bán hàng)

 

 

Chi tiết »